فرم های خام

از آنجا که مذاکرات و قول و قرارهای شفاهی در صورت بروز اختلاف قابل قبول نیست و براحتی قابل انکار است، ضروری است که توافقاتی که بین کارگر و کارفرما می شود حتی الامکان بصورت کتبی نوشته شده، امضا و نگهداری شود. برای این منظور فرم هایی در کارگاه مورد نیاز است که تعدادی از پرکاربرد ترین آنها در ادامه آمده است:

 

فرم خام استعفاء

هر فردی که در کارگاهی مشغول به کار است و مشمول قانون کار می باشد، می تواند به هر دلیل از ادامه کار خود استعفاء دهد. چرا که مطابق ...     ادامه مطلب

 

فرم خام قرارداد

مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد. پس قرارداد می تواند ...   ادامه مطلب

   
 

فرم خام پرداخت نقدی

یکی از فرم هایی که بین کارگر و کارفرما رد و بدل می شود، فرم پرداخت نقدی به ...   ادامه مطلب

   

تعداد بازديد : 2409