مشاوره تلفنی بگیر! اگر در مورد پایه سنوات و نحوه تعلق گرفتن آن و تاثیر آن بر سایر محاسبات مزدی سوال دارید، می توانید سوال خود را به صورت تلفنی بپرسید، بر روی عبارت مشاوره در زمینه قانون کار کلیک کنید تا از نحوه ارتباط تلفنی مطلع شوید. تلاش ما بر آن خواهد بود تا با هر میزان اطلاعاتی که شما از قانون کار دارید به سوال شما پاسخ داده شود.


پایه سنوات از جمله مواردی است که به کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها گذشته باشد تعلق می گیرد. این آیتم به همراه حداقل مزد در هر سال توسط شورای عالی کار تصویب و اعلام می شود.

نرخ پایه سنوات مصوب هر سال به تفکیک در جدول زیر آورده شده است. دقت شود که مبالغ مذکور به ازای روزانه بوده و برای محاسبه ماهانه بایستی در 30 ضرب شود. برای مثال پایه سنوات برای کارگری که در سال 1394 دارای یک سال سابقه کار شده است روزانه 10000 ریال و ماهانه 300 هزار ريال معادل سی هزار تومان می باشد.


سال پايه سنوات روزانه (ريال)
1369 60
1370 60
1371 60
1372 60
1373 60
1374 105
1375 125
1376 125
1377 150
1378 210
1379 380
1380 470
1381 580
1382 710
1383 900
1384 1020
1385 1250
1386 1250
1387 1250
1388 1250
1389 2000
1390 2000
1391 2500
1392 3000
1393 5000
1394 10000
1395 10000
1396 17000
1397 17000
1398 23333


همچنین برای اطلاع از میزان حقوق پایه، بن کارگری و حق مسکن مصوب سال های مختلف می توانید از صفحه جدول حقوق و مزایا بازدید کنید.
تعداد بازديد : 32356