بر اساس ماده 55 قانون کار، كار نوبتی عبارت است از كاری كه در طول ماه گردش دارد، به نحوی كه نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود و بر اساس ماده 56 قانون کار كارگری كه در طول ماه به طور نوبتی كار می كند و نوبتهای كار وی در صبح و عصر واقع می شود 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 15% و در صورتی كه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 22/5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاری دریافت خواهد كرد.
اگر چه به این ترتیب ممکن است ساعت کار بدلیل شیفت کاری بیشتر از 8 ساعت در روز و یا 44 ساعت در هفته شود اما این مساله در ماده 57 قانون کار دیده شده است. بر اساس ماده 57 قانون کار در كار نوبتی ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل وچهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز كند.
در عین حال کارگری که ساعات کار او فاقد گردش باشد و اصطلاحا نوبتی نیاشد ولی ساعاتی از کارکرد در شب واقع شود، برابر ماده 58 قانون کار فوق العاده ای به نام فوق العاده شبکاری به او تعلق می گیرد. اما ساعات شب چه ساعاتی می باشد؟
بر اساس ماده 53 قانون کار، كار روز كارهایی است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و كار شب كارهایی است كه زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. حالا که مشخص شد چه ساعاتی به عنوان کار شب تلقی می شود مطابق ماده 58 قانون کار برای هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادی تعلق می گیرد.

توجه: اگر در مورد تعلق گرفتن یا نگرفتن نوبت کاری و تفاوت آن با شبکاری و نحوه محاسبه آنها سوالی دارید و می خواهید سوال خود را به صورت تلفنی بپرسید، بر روی عبارت مشاوره در زمینه قانون کار کلیک کنید تا از نحوه ارتباط تلفنی مطلع شوید. تلاش ما بر آن خواهد بود تا با هر میزان اطلاعاتی که شما از قانون کار دارید به سوال شما پاسخ داده شود.

تعداد بازديد : 24152