گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1399/05/18 - 14:12 كد :14
پاسخ سوالات همه ی سوالات داده شد.

ضمن پوزش از تاخیر پیش آمده، پاسح همه ی سوالات در سایت بارگزاری شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده در نظر است حداکثر تا 48 ساعت به سوال های شما عزیزان پاسخ داده شود.